بیمه خسارت کلی هواپیما وهلیکوپتر

بیمه خسارت کلی هواپیما و هلیکوپتر

 این بیمه نامه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد.این پوشش صرفاً تامین کننده خسارت کلی(Total Loss) بوده وخسارات جزئی را شامل را نمی شود.
جبران خسارت بدنه هواپیما مطابق شرایط بیمه نامه تنها در مواقعی که خسارت به صورت کلی (Total Loss) حادث می گردد و کل هواپیما از بین رفته باشد.

فرم پیشنهاد بیمه هواپیما و هلیکوپتر