مدارک مورد نیاز دریافت خسارت بیمه بدنه

مدارک مورد نیاز دریافت خسارت بدنه:

 • كارت ملي بيمه گزار، مالك يا نماينده قانوني مالك
 • كروكي افسر كاردان
 • برگ‌هاي بازجويي طرفين حادثه در خصوص كروكي غير سازشي
 • ساير گزارش‌هاي تكميلي از قبيل: گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري،  برگه قبول تقصير مقصر، راي محاكم در مورد كروكي غير  سازشي ، عكس مواضع آسيب‌ديده،خود بيمه‌گزار مي‌تواند عكس‌ها را تهيه كند
 • تصوير مصدق گواهينامه راننده در هنگام حادثه (براي دارندگان تاكسي ارايه كارنامه) يا دفترچه پليس راه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
 • اسناد مالكيت اتومبيل زيان‌ديده
 • استعلام بيمه‌نامه مقصر و برش بيمه‌نامه
 • اصل بيمه‌نامه
 • رسيد پرداخت حق‌بيمه
 • صورتحساب مسافران روز حادثه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
 • فاكتور هزينه حمل
 • فاكتور لوازم تعويضي در صورت نياز
 • بارنامه (براي كاميونها و تريلرها)
 • درصورتيكه بيمه‌گذار به بيمه بدهكار باشد و حق‌بيمه را كامل پرداخت نكرده باشد، مبلغ بدهكاري از خسارت محاسبه شده كسر مي‌گردد.