بیمه حمل ونقل کالا وارداتی(عمومی)

بیمه حمل ونقل کالا وارداتی(عمومی)

بیمه های حمل و نقل وارداتی بیمه هایی می‌باشند که مبداً کشور خارجی و مقصد ایران باشد. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(عمومی) برای مواقعی مفید می‌باشند که تعداد دفعات حمل در طول یکسال زیاد باشد. در این‌صورت، بیمه گزار طی قراردادی که با بیمه گر دارد، مبلغی را بعنوان علی ‌الحساب پرداخت نماید. این مبلغ معمولاً براساس حداکثر میزان حمل بدست می‌آید. محاسبه حق‌ بیمه براساس گواهی‌های بیمه صادر شده انجام می‌شود و کلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه باربری