بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(ساده)

بیمه حمل ونقل کالا ترانزیت(ساده)

بیمه نامه های باربری حمل و نقل ساده ترانزیت بیمه ‌نامه ‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.وکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که کالایی را از یک کشور به یک کشور دیگر (غیر از ایران)حمل میکنند به این بیمه نامه نیاز دارند.