بیمه حمل ونقل کالا داخلی(عمومی)

بیمه حمل و نقل داخلی(عمومی)

برخی مواقع، صدور بیمه ‌نامه‌های حمل و نقل ساده (بیمه نامه های باربری‌ داخلی، خارجی و ترانزیت) بدلیل تعداد بالای تکرار آن مقرون به صرفه نمی ‌باشند؛در این موارد، از بیمه نامه های عمومی که قراردادی است میان بیمه ‌گر و بیمه ‌گزار استفاده می‌شود. بیمه حمل و نقل کالا عمومی یک قرارداد کلی است که بین بیمه‌ گر و بیمه‌ گزار منعقد می‌گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین می‌شود و کلیه حمل کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه باربری