بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه مهندسی ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران

این بیمه کلیه خسارتهای با منشأ بیرونی وارد بر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران مانند: لودر، گریدر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل و … را که به عنوان ابزار کار پیمانکاران می باشد، جبران می نماید.مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.

فرم بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران